HÄNDELSER & UTSTÄLLNINGAR
Se jorden! En jordfest i Malmö och Lund, 9-11 april, 2021

Se jorden! En jordfest i Malmö och Lund, 9-11 april, 2021

Nu hyllar vi myllan och stadens jordskötare! Karin Wegsjö, Janna Holmstedt och Malin Lobell besökte under två dagar stadsodlare, lägenhetsbönder, kolonister, samodlare och andra jordskötare runtom i staden för att prata levande jordar och hållbara relationer. Ovan ses de med en värdetransport från Odla Tillsammans Brunnshög i Lund (foto: Sara Nelson).

Att odla jorden är grunden till allt, maten vi äter, en grönare stad. Jorden, det är dit vi ska tillbaka så småningom, den är startpunkt och slutpunkt.

Cyrille Gaubert, Projektledare för Stadsbruk på Botildenborg, en hållbar gård och mötesplats i Malmö med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Jordens värde

Vi besökte så skilda platser som kommersiella stadsodlingar, koloniföreningar, bygglekar för barn, integrationsodlingar och tillsammansodlingar. Odlarna vi möter visar hur klimat- och samhällsengagemang kan se ut i praktiken, där ekologisk hållbarhet går hand i hand med social hållbarhet.

De medverkande i Jordfesten pressades mynt av sin jord. Dessa jordmynt har nu blivit en del av den mylla som utgör odlingen och konstverket Fyra Systrar för Plantroposcen utanför Malmö konstmuseum, på Malmöhus slotts borggård – ett slott som en gång i tiden var basen för en betydligt mer konventionell myntproduktion.

Jordfesten är del av konstverket Fyra Systrar för Plantroposcen skapat av konstkollektivet (p)Art of the Biomass för utställning Sustainable Socieities for the Future, och den genomfördes i samarbete med forskningsprojektet Humus economicus vid Statens Historiska Museer (SHM).

Jag tycker det är lite sorgligt att man bygger på den här värdefulla platsen, det är klass 8-10 jord som är den finaste i Europa, och när man väl har satt upp en byggnad eller byggt en väg, då är den jorden död.

Sara Nelson, en av initiativtagare till Odla Tillsammans Brunnshög, Lund, som startade 2012. Odlingen kommer att flyttas till en annan plats då en ny stadsdel håller på att växa fram.

Det ger liv och energi både framåt och här och nu. Jag blir en bättre människa av att odla.

Lina Sofie, Odla Tillsammans Brunnshög, Lund.

Rik kunskap om komplexa relationer

Stadsodling är så mycket mer än en pallkrage eller en egen täppa att dra sig undan till. Att odla tillsammans är att odla relationer – med växter, djur, människor, maten vi äter och staden vi bor i.

Det handlar mycket om kunskap, gemenskap och om att bygga empati.

Sara Nelson, om skolodlingen på Nyvångskolan i Lund.

Jag tänker att den här jorden, till skillnad från en del andra jordar som odlas för produktion, för att sälja och mätta, så är den här jorden mer av ett pedagogiskt medium.

Heather Oldby, ansvarig för utepedagogik och odling på Guldängens bygglek i Malmö, som drivs av den ideella föreningen Växtvärket.

Trädgårdskolonier och tillsammansodlingar kan ha olika betydelser för olika människor på flera plan, från ren rekreation till att fylla sociala, pedagogiska, spirituella, kulturella och terapeutiska behov. Odlingsplatserna bidrar dessutom till den biologiska mångfalden och erbjuder boplatser för insekter och djur. En känsla och respekt för lokala ekologier och samband växer ur dessa vardagliga odlingsaktiviteter och inte minst ur tillgången till en bit mark, vilket inte är en självklarhet för alla, särskilt inte i en stadsmiljö.

Med händerna i myllan blir det tydligt och begripligt hur olika organismer— inklusive människan—kan gynna varandra i lokala kretslopp. Många kolonister talar om gemenskapen, den hjälpsamma andan på området och hur viktigt det är att barnen får vara nära jord och växter.


Vad menas med en hållbar stad och för vem?

Glimtar från Guldängens bygglek och odling och Enskifteshagens tillsammansodling i Malmö. I Enskifteshagen träffade vi Helga och Åsa som bland annat intresserar sig för fytoremediering – att rena förorenad mark med hjälp av växter. Foto: Janna Holmstedt och Malin Lobell.

Det måste ju inte vara så att vi går mot en sån utveckling, att 2050 bor 70% av världens befolkning i städerna. Kan vi tänka oss en ”rubanisering” likväl som urbanisering?

SarA Nelson, en av initiativtagare till Odla Tillsammans Brunnshög i Lund

De jordskötare vi möter använder olika regenerativa odlingsmetoder, såsom täckodling, samplanteringar, no-dig, och de inspireras bland annat av permakulturprinciper och skogsträdgårdssystem för att hitta sätt som passar just deras plats och verksamhet.

När vi säger att vi jobbar med stadsodling så säger en del ”Aha det är pallkragar.” ”Nej.” ”Är ni på taket?” ”Nej.” ”Är ni i en källare?” ”Nej, det är vi inte.” ”Är det hydroponiskt?” ”Nej.” ”Men vad gör ni då?” ”Vi odlar jorden.” ”Aha, har ni en traktor?” ”Nej, det har vi inte.” Det är inte många som vet vad vi gör.

Cyrille Gaubert, projektledare för Stadsbruk Botildenborg, testar bland annat nya sätt att odla kommersiellt på liten yta i staden där människokraft är viktigare än maskinkraft.
Cyrille i experimentodlingen på Botildenborg. Foto: Malin Lobell.

De vi möter på Odla Tillsammans Brunnshög, Guldängens bygglek och Stadsbruk Botildenborg visar hur ett holistiskt synsätt kan genomsyra en verksamhet. Det finns ett sinne för komplexa system, vilket visar sig i hur verksamheten är organiserad där sociala, ekonomiska, pedagogisk och ekologiska aspekter integreras. Initiativ startas utifrån att vissa möjligheter har observerats över tid och tillåts växa fram på plats, snarare än att implementeras utifrån en på förhand fastlagd plan, vilket i sin tur öppnar upp för både robusta och experimentella lösningar. För detta krävs tid, närvaro och samarbete.

Kan vi tänka det hållbara samhällsbyggandet som en organisk odling snarare än en fastställd plan?


Arbetet fortsätter

Jordfesten var den första av en serie publika händelser som ingår i konstverket Fyra Systrar för Plantroposcen på Malmö konstmuseum. Fler jordberättelser från andra jordfester hittar du i spalten till höger, under kategorier.

Tack till alla som medverkade, för er gåva och era jordberättelser! Det var en otroligt inspirerande dag. Fyra systrars fröpåse är på väg till er med posten.

Foto: Malin Lobell

Vid tangenterna,
Janna Holmstedt
(p)Art of the Biomass och projektledare för Humus economicus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *