TEAMET

Forskargruppen består av sex personer med lång erfarenhet av samskapande processer och tvärdisciplinär forskning: Christina Fredengren, Janna Holmstedt, Jenny Lindblad, Malin Lobell, Karin Wegsjö och Cecilia Åsberg.

Christina Fredengren
Professor & Docent i arkeologi på Uppsala universitet och Stockholms universitet

Bidrar till projektet med forskning kring djup-tid och rättvisa mellan generationer. Särskilt intresse av kritiska studier om jord som natur-kulturarv, jordformeringsprocesser och fertilitet. Våtmarker, offer och genusfrågor är också i centrum för min forskning. Det kuratoriella i flera aspekter är också ett fält som jag vill utveckla. Läs mer

Malin Lobell
Konstnär, trädgårdsmästare & del av kollektivet (p)Art of the Biomass

Har i flera år arbetat under temat ”Vad och vem ryms i en medborgarträdgård?” om växters politiska roll, matproduktion, mänskliga och mer-än-mänskliga relationer. Hon är utbildad på konsthögskolan Valand. Initiativtagare till kollektivet (p)Art of the Biomass med Janna Holmstedt. Läs mer

Cecilia Åsberg
Professor i Genus, Natur och Kultur, Linköpings university

Professor i Genus, natur, kultur vid Linköpings universitet och den tvärvetenskapliga institutionen för TEMA. Forskningsledare för The Posthumanities Hub, en forskargrupp och plattform för att länka ekologisk, biologisk och teknologisk humaniora, mer human (medborgerlig) och mer än mänsklig humaniora. Läs mer: www.posthumanitieshub.net Cissi, som professor Åsberg ofta kallas, har i Sverige initierat miljöhumaniora (Seed Box) och feministisk nymaterialism. Hon har forskat om kroppen och miljön, om gener, hälsa och om biovetenskapernas samtid och historia, om visuell kultur, AI och vad vi ser som naturligt i en teknologisk nutid, om biologisk mångfald, hav och avfall, och skrivit mycket filosofi och metodutveckling genom åren. Ofta i olika samarbeten. Tillsammans med Janna Holmstedt drev hon exempelvis ”Hubben” vid KTH i Stockholm. Läs mer

Janna Holmstedt
Projektledare, konstnär och forskare på Statens Historiska Museer
& del av kollektivet (p)Art of the Biomass

Arbetar tvärdisciplinärt i det produktiva gränslandet mellan konst och miljöhumaniora. Relationella perspektiv, ’multispecies studies’, samt komplexa, dynamiska processer står i fokus för mitt arbete. Särskilt intresse för kolonirörelsens framväxt, jord som biokultur, levande historia och framtida naturkulturarv, samt odlandet som experimentellt rum för artöverskridande samarbeten. Använder installationer, iscensatta situationer och bjuder in till vandringar, händelser och deltagarbaserade processer för att väva berättelser och lyfta fram relationer mellan ting, platser och varelser som ofta förpassats till bakgrunden. Läs mer

Jenny Lindblad
Forskare, KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Medverkar i projektet utifrån forskning om jordar och jordprocesser i stadsplanering och stadsutveckling, med fokus på hur praktiker och tekniker inom planering som formar relationer mellan stad, jord, och människa. Disputerad vid KTH på avhandlingen Planning Contexts: Bureaucracy and rule relations in French Urbanism (2020) som undersökte hur ambitiösa hållbarhetsplaner omvandlas och konkretiseras i beslutsprocesser där markanvändning förhandlas mellan olika aktörer inom kommunal planering. I övrigt särskilt intresserad av kollektiva praktiker kring fröer, matförsörjning och odling.

Karin Wegsjö
Filmare, regissör & del av kollektivet (p)Art of the Biomass

Har en magisterexamen från Stockholms Dramatiska Högskola (DI). Bidrar till forskningen genom sin breda yrkeserfarenhet både inom film och teater och genom de ämnen hennes filmer och föreställningar handlar om. De spänner mellan stora frågor som vad frihet är, vad relationer mellan människor innebär och hur relationen mellan människor och det mer än mänskliga kan se ut, om AI och vårt rättsystem, om Kina och på senare tid, allt mer om jord. Här har hon ett särskilt intresse för att se korskopplingen mellan mikro och makro och hon vill bland annat undersöka hur makrostrukturerna fungerar som bidrar till att mikrolivet i jorden dör. Läs mer