SAMLABORATORIET

SAMLABORATORIET

I Humus Economicus Samlaboratorium besöker, bjuder vi in och lär oss av konstnärer, forskare, planerare, ekologer, gräsrotsorganisationer, aktivister, odlare och andra för att bättre förstå hur vi med jordarnas hjälp kan skapa mer hållbara samhällen. Vi undersöker hur olika former av samspel med jord kan öka kunskaperna om dess betydelse och processer. Möt några av dem vi gästat, bjudit in och samarbetat med nedan, samt de nätverk vi ingår i.

Forskningsprocessen formas genom exkursioner, workshops, litteraturstudier, konstnärligt arbete och forskningsretreater. Samlaboratoriet arrangerar och bjuder även in till publika händelser, seminarier och workshops för att i kreativ och kritisk anda skapa en livlig och nyfiken miljö där olika discipliner möts. Projektet länkar samman Statens Historiska Museer, Uppsala universitet, Stockholms Universitet, KTH Kungliga Tekniska Högskola och Linköpings universitet samt den internationella forskargruppen The Posthumanities Hub.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Nätverk

The Posthumanities Hub is a feminist research group and a multi-university platform for more-than-human humanities, founded in 2008 by Professor Cecilia Åsberg at Linköping University (LiU), connected to the Gender, nature, culture platform of Åsberg’s LiU chair. Bringing science and art to the humanities, the Hub has been a transformational force of the societally relevant, extra-disciplinary, super-networked, new humanities in Sweden and beyond.

Soil Care Network is an interdisciplinary, global community of scholars and practitioners animated by the love of, sascination with, and dedication to soils. It is a place for soil scholars and those interested in soil research to find one another, and a space of supportive and creative exchange of ideas. The Network was founded by Dr Anna Krzywoszynska at University of Sheffield, UK, in 2017.

Anthropogenic Soils is a collaboratory at the University of Oslo, Norway, and part of the Oslo School of Environmental Humanities. They focus on practices and understandings of remediation and soil repair in response to historical and contemporary concerns about soil health, and bring together scholars, practitioners, and artists to develop new research questions and interdisciplinary methodologies for the study of soils in the Anthropocene. Principal investigators are Daniel Münster and Ursula Münster.

LOESSLiteracy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil health är ett EU projekt som syftar till att öka kunskapen och förståelsen om vikten av jordhälsa. Projektet är en del av EU Mission ‘A Soil Deal for Europe’, med uppdrag för att leda övergången till hälsosamma jordar senast år 2030. Genom dialog och samskapande ska projektet utveckla, testa innovativa läromedel i ämnet för skolelever, studenter och allmänhet för vidare integrering i det europeiska utbildningsväsendet. Konsortiets svenska partner är Vetenskap & Allmänhet.

Gäster & Samarbeten

Christina Schaffer är doktorand vid Sveriges Lanbruksuniversitet och odlare,  med inriktning mot agroforestry både i praktik och teori. Hon undervisar på tvärvetenskapliga utbildningar som rör hållbar samhällsutveckling på Stockholms universitet. Sedan 2012 är hon lärare på en sommarkurs där tillämpad odling praktiseras av studenter på universitetets campusområde. Den framväxande trädgården finns på platsen där det gamla Experimentalfältet en gång låg.

Danielle Wilde is Associate Professor of Embodied Design at the University of Southern Denmark, Kolding (SDU). She directs SDU’s [body|bio] Soft Lab for participatory research through design, citizen engagement with science and food as a multi-species concern. Works with diverse stakeholders to forge regenerative practices, policies, technologies and relationships, using experimental means. Ongoing research involves transforming the Municipality of Kolding, Denmark, into a Food Futures Living Lab, as part of the EU H2020 project: ‘FUSILLI: Fostering the Urban Food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation.’
Website : daniellewilde.com/wilde
Soft Lab : bit.ly/wilde_softlab

Germund Sellgren är pedagog med lång erfarenhet av utomhuspedagogik. Han har i 17 år arbetat för Världsnaturfonden WWF som utbildare inom Lärande för hållbar utveckling LHU (Education for Sustainable Development ESD) nationellt och internationellt. Han har författat två böcker inom det utomhuspedagogiska fältet och skapat ett stort antal utbildningsmaterial för WWF. Idag arbetar han som konsult inom det pedagogiska området. Under 2020-2021 deltar han i en Folkhögskolekurs med namnet Regenerativt lantbruk och holistiskt management. Bland intressena finns foto och filmskapande samt grönsaksodlande som amatör. Är allmänt jordintresserad och har skrivit en betraktelse om jord: Mitt jordiska credo.

Sidsel Bonde er kunstner og designer, uddannet ved det kongelige danske kunstakademis skole for design i 2015 og tog sin mastergrad på Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst ved Universitetet i Bergen i 2019. Hendes seneste værker er skabt i spekulasjon over spor fra fortidens landskap og de spor vi i dag skaber i fremtidens landskab. Derudover interesserer hun sig for tilstedeværelsen og fraværet af ornamentik i jordbruget og hvorledes dette påvirker vores forhold til jordbruget i dag. Arbejder sammen med Malin Lobell og Frøydis Lindén i projektet Skifte.Land
Website: www.sidselbonde.com
Skifte.Land: www.skifte.land
Ichnofauna Teknoflorawww.spriten.no/sidsel-bonde-ichnofauna-teknoflora

Teemu Lehmusruusu is an artist and initiator of the transdisciplinary Trophic Verses platform that explores the phenomena of soil and its linked ecosystems. He collaborates with biologists, soil and climate scientists as well as farmers and gardeners, and is part of the Carbon Action community. He is currently doctoral candidate at Aalto University and in the process of building an art farm at Kemiönsaari, Finland.
Trophic Verses : www.trophicverses.com
Carbon Action : carbonaction.org

Åsa Elzén är konstnär och bor och arbetar i Näshulta, Sörmland. Elzéns praktik är transdisciplinär och tar ofta form genom installation, text, textil, video, performance och deltagarbaserade situationer. Hon arbetar med begreppet ”träda” i relation till temporalitet, klimatkrisen och queerfeministisk- och mer-än-mänsklig historia och historieskrivning. Sedan en tid tillbaka fokuserar hon på arvet efter Fogelstadgruppen (bildad 1921) och deras praktik rörande ekologi och resiliens. De drev bland annat Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad (1925-54 i Julita, Sörmland). Det växande och genreöverskridande projektet Träda – Fogelstadgruppen och jord visades på Sörmlands museum 2020-2021.
Website: www.asaelzen.com
Träda: www.sormlandsmuseum.se/utstallningar/trada/

Jenny Salmson är permakulturist och jordaktivist med bakgrund i klimatorganisationerna Klimataktion och Klimax. Hon är utbildad i Soil Food Web av mikrobiologen Dr. Elaine Ingham och en certifierad permakulturdesigner. Hon initierar och driver pedagogiska tillsammansodlingar i föreningen Odla Ihop som idag har fem stora odlingsplatser i Stockholmsregionen. Hon skapar permakulturdesigner och ätbara trädgårdar och utvecklar platserna med mikrolivsfokuserade komposteringsmetoder, permakulturella tekniker och genom odling av gamla vetesorter och ängsområden som höjer den biologisk mångfalden. Hon håller workshops och bedriver löpande pedagogiskt och organisatoriskt arbete i Odla Ihop. Jenny har hållit heltidsutbildningen Väx lokalt – förändra globalt och kurserna Urban ätbar trädgård och Livet i jorden på Långholmens och Jakobsbergs folkhögskola.

Därutöver även

Malmö konstmuseum samt stadsodlare i Malmö och Lund i Jordfesten.
Bronwyn Bailey-Charteris, curator och moderator för Jordsymposium på Accelerator.
Konstgruppen Skifte.Land, med Frøydis Lindén och Sidsel Bonde, i seminariet ’Soil and Shadow Sites’, samt (F)jorden, ett flytande symposium på Hardangerfjorden, Norge.
Stadsodlare och jordintresserade i Södertälje, Järna och Dalarna genom jord- och berättarworkshops med Germund Sellgren.
Odlare och jordintresserade deltagare i kursen ’Regenerativt lantbruk och holistic management’ vid Bäckedals folkhögskola genom jord- och berättarworkshops med Germund Sellgren.
Thomas Hahn, forskare I ekologisk ekonomi vid Stockholm Resilience Centre, i seminariet ’Ecological Economics, Soil Care, and Homemaking in Times of Transition’.
Mathilda Tham, designforskare vid Linnéuniversitetet, i seminariet ’Ecological Economics, Soil Care, and Homemaking in Times of Transition’.
Åsa Ståhl, designforskare vid Linnéuniversitetet, i seminariet ’Ecological Economics, Soil Care, and Homemaking in Times of Transition’.
Nätverket Making the Voices of Nature Heard, Stockholm Resilience Centre, Stockholms Stad och Bee Urban.
Stadsodlarnätverket med eldsjälarna Christina Shaffer, Karin Saler, Jenny Salmson, Ulrika Flodin Furås i samtal och erfarenhetsutbyte kring stadsodling.
Edith Hammer, markbiolog Lunds universitet, studiebesök kring ’cyborg soil’ och deras jordforskning.
Forskarna i 3-dagars workshopen ’Soils as Sites of Emergency and Transformation, under Nordic Environmental Social Science Conference (NESS), 2022.
Caroline Owman, Stockholms Universitet, i seminariet Humus economicus och Curating Time – miljöhumaniora, konst och forskning i tider av omställning.
Art Lab Gnesta och curator Caroline Malmström samt medarbetarna på Nynäs slott och Sörmlands museum genom projektet ’Tänka med jorden’.
Besökarna och deltagarna i ’Från gödselstack till pengahög’ under konstprogrammet ’Från brasa till brasa’ med (p)Art of the Bomass och Humus Economicus på Nynäs slott, på inbjudan av Art Lab Gnesta.
Lina Isaacs, ekonomiforskare, i det publika samtalet ’Två sidor sidor av samma mynt – kan ekonomin jordas?’ under konstprogrammet ’Från brasa till brasa’ med (p)Art of the Bomass och Humus Economicus på Nynäs slott, på inbjudan av Art Lab Gnesta.
Norwegian BioArts Arena (NOBA) i jordsymposium 2022: ’Humans, fungi, rottenness, and the future of soil’.
Mossutställningar och curator Stella d’Ailly genom Jordkorrespondenser i konstskriften Elementa samt projektet ’Konstnärliga avstyckningar av Fokus Skärholmen’.
Tumba bruksmuseum, i utställningen ’Självhushållare nu och då’.
Studenter och lärare från St. Botvids gymnasium, i workshopen ’Jordens värde’ på Tumba bruksmuseum.
Petra Lilja, Jenny Salmson och Anton Poikolainen Rosen i workshop kring jordkromatografi.
Plattformen Climaginaries genom medverkan i ’The Rough Guide to Zero-Carbon Skåne’.
Eléonore Fauré, forskare Lunds universitet, i workshopen Toxic Heritage, or How to Wash an Island under Climate Existence Conference 2023, Sigtuna.
Gylleboverket, konstnärsgrupp, tvärkonstnärlig plattform och permakultur i Skåne.
Österängens konsthall, en plats för svensk och internationell samtidskonst. Det är också en mötesplats och ett community center på Österängen i Jönköping.