HUMUS ECONOMICUS SAMLABORATORIUM
Jord- och berättarworkshop: Vår tids känsla för jord, 28 maj

Jord- och berättarworkshop: Vår tids känsla för jord, 28 maj

Sju deltagare samlades för studiebesök på dels Vackstanäsgymnasiet några kilometer utanför Södertälje, där bland annat trädgårdsmästarutbildning erbjuds, dels på andelsjordbruket Under tallarna i Järna. I fyra timmar pratade vi odling i stort och som smått. Jag presenterade några frågeställningar som projektet Humus Economicus arbetar med och lade ut dem på bordet i skrift där vi satt utomhus. Därefter fick deltagarna ca 15 min på sig att formulera sina jordberättelser. Tack alla som medverkande och delade sina tankar och erfarenheter!

/Germund Sellgren

Minnen från barndomen är varm jord mellan tårna liksom lera, sand, humus och barr. Dofter av jord vid olika väderlek och årstider, smaken av smultron på sandbacken vid jordkällaren.

Ingrid Waldenström

Jag förvaltar ett stycke mark. Skog, äng, betesmark, hed, kärr. Alla med olika jordar. Jag gräver i stort sett aldrig i dem men påverkar dem förstås på andra sätt – genom att påverka den växtlighet som får finnas där. Jag vill ha så stor mångfald som möjligt, vilket de olika jordarna ger förutsättningar för. Jordarna på min plats ger förutsättningarna för all den njutning som platsen ger mig.

Patrik Waldenström

Jord är förmultning

Jord är mångfald av liv

Jord är livgivande

Jord är lugnande

Kalle Lindeborg

Efter Jordfesten har Germund Sellgren, som är del av Humus economicus samlaboratorium, fortsatt hålla workshops och samtal kring jordrelationer och hållbarhet. Under workshopen pressas mynt av det svarta guldet, en aktivitet att samlas kring för att dela personliga jordberättelser. Glimtar från dessa workshops och jordberättelser kommer fortsatt att postas här.

Foto: Germund Sellgren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *