JORDBERÄTTELSER
Jord- och berättarworkshop, 28 maj

Jord- och berättarworkshop, 28 maj

Sju deltagare samlades för studiebesök på dels Vackstanäsgymnasiet några kilometer utanför Södertälje, där bland annat trädgårdsmästarutbildning erbjuds, dels på andelsjordbruket Under tallarna i Järna. I fyra timmar pratade vi odling i stort och som smått. Jag presenterade några frågeställningar som projektet Humus Economicus arbetar med och lade ut dem på bordet i skrift där vi satt utomhus. Därefter fick deltagarna ca 15 min på sig att formulera sina jordberättelser. Tack alla som medverkande och delade sina tankar och erfarenheter!

/Germund Sellgren

Efter den första Jordfesten i Malmö och Lund, i april 2021, har Germund Sellgren i Humus economicus samlaboratorium fortsatt hålla workshops och samtal kring jordrelationer. Under workshopen pressas mynt av jord, en aktivitet att samlas kring för att dela personliga jordberättelser och minnen. Glimtar från dessa finner du under kategorin ’ Jordberättelser’ i spalten till höger.

Minnen från barndomen är varm jord mellan tårna liksom lera, sand, humus och barr. Dofter av jord vid olika väderlek och årstider, smaken av smultron på sandbacken vid jordkällaren.

Ingrid Waldenström

Jag förvaltar ett stycke mark. Skog, äng, betesmark, hed, kärr. Alla med olika jordar. Jag gräver i stort sett aldrig i dem men påverkar dem förstås på andra sätt – genom att påverka den växtlighet som får finnas där. Jag vill ha så stor mångfald som möjligt, vilket de olika jordarna ger förutsättningar för. Jordarna på min plats ger förutsättningarna för all den njutning som platsen ger mig.

Patrik Waldenström

Jord är förmultning
Jord är mångfald av liv
Jord är livgivande
Jord är lugnande

Kalle Lindeborg

Foto: Germund Sellgren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *