NEWS
Soil Stories Workshop, 28 May

Soil Stories Workshop, 28 May

Seven participants gathered for a study visit to two places, first Vackstanäs gymnasium a few kilometers outside Södertälje, where, among other things, horticulturist training is offered, and second at the community-supported agriculture (CSA) Under tallarna in Järna. For four hours we talked about different forms of cultivation, large and small. I presented some of the issues that the Humus Economicus project is working with, and laid them out in writing on the table where we were sitting outdoors. The participants then had about 15 minutes to formulate their soil stories. Thank you to everyone who participated and shared their thoughts and experiences!

/Germund Sellgren

After the first Soil Celebration in Malmö and Lund in April, 2021, Germund Sellgren in the Humus Economicus Collaboratory has continued to host workshops where soil stories and memories can be shared. Glimpses from these will be posted under the category ‘Soil Stories’ to the right. Below follows some quotes in Swedish.

Ingrid, Fredrik, Åsa and Kalle.

Minnen från barndomen är varm jord mellan tårna liksom lera, sand, humus och barr. Dofter av jord vid olika väderlek och årstider, smaken av smultron på sandbacken vid jordkällaren.

Ingrid Waldenström

Jag förvaltar ett stycke mark. Skog, äng, betesmark, hed, kärr. Alla med olika jordar. Jag gräver i stort sett aldrig i dem men påverkar dem förstås på andra sätt – genom att påverka den växtlighet som får finnas där. Jag vill ha så stor mångfald som möjligt, vilket de olika jordarna ger förutsättningar för. Jordarna på min plats ger förutsättningarna för all den njutning som platsen ger mig.

Patrik Waldenström
Patrik

Jord är förmultning
Jord är mångfald av liv
Jord är livgivande
Jord är lugnande

Kalle Lindeborg

Foto: Germund Sellgren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *