JORDBERÄTTELSER
Jord- och berättarworkshop, 19 juni

Jord- och berättarworkshop, 19 juni

Denna gång var vi fjorton deltagare som samlades i Gökhem, Västergötland, under en regional kursträff för den årslånga utbildningen Regenerativt lantbruk och holistic management vid Bäckedals folkhögskola. Utbildningen fokuserar på samspelet mellan människa och natur och hur livskraftiga ekosystem och ökad biologisk mångfald över och under jord kan främjas, samtidigt som vi kan producerar mat och andra förnödenheter. Kursen riktar sig både till dem som har en pågående verksamhet de vill utveckla och till dem som söker idéer och vägar mot framtiden. Workshopen gav tid till att reflektera över relationen till den egna platsen och jorden. Det blev en givande och berörande stund. Tack för att vi fick ta del av era jordberättelser.

/Germund Sellgren

Efter den första Jordfesten i Malmö och Lund, i april 2021, har Germund Sellgren i Humus economicus samlaboratorium fortsatt hålla workshops och samtal kring jordrelationer. Under workshopen pressas mynt av jord, en aktivitet att samlas kring för att dela personliga jordberättelser och minnen. Glimtar från dessa finner du under kategorin ’ Jordberättelser’ i spalten till höger.

Vår äldre generation berättade att under kraschen på 1920-talet var stan, urbant liv och ny teknik framtiden. När krisen slog till blev trädgården och vägrenen viktiga för de arbetslösa. Grönsaker och potatis till familjen och gräs till köttkaniner och mjölkgetter. När hunger slog till under Andra världskriget blev bonden och den odlade marken livsviktig igen.

Steijn Joets

Vad har jag för relation till jorden? Både professionell och vetenskaplig, men lika mycket andlig, spirituell. Jord är helt enkelt grundläggande. Jag beror av den och den beror av mig — mina livsval är oundgängligen sammanknutna med den.

Gunnar Thelin

Den jord som finns hos mig skapar den plats där jag vill vara. Att känna den mellan mina fingrar skapar en känsla av samhörighet. Samhörighet med dem jag delar den med, levande växter, djur och människor, men även de som varit här före mig och som är en del av den nu. Jorden är det jag lever för och av. Jorden är den som grundar mig, rotar mig.

Erika Enckell

Min relation till jorden växer sig starkare och starkare. Den har gått från att vara ganska betydelselös till att nu betyda väldigt mycket. Det handlar mycket om respekt för min del, då får jag mest tillbaka. Det känns som vi hör ihop, vi behöver varandra.

NIKLAS OLSSON

Tidigare har jag varit väldigt fokuserad på vatten, rent, friskt, vildvatten är en förutsättning för liv. Nu har jag förstått att det är precis lika viktigt med jorden. Jag är lika skräckslagen inför all pågående jordförstörelse som jag är och har varit inför all förorening av vattnet.

MATHIAS SMULTNER
Alexandra

Jord har alltid varit viktig för mig för att jag visste på något sätt att mina odlingar hänger på den. Men först de senaste två åren har jag lagt mycket mer märke till hur jorden är och jag har insett att jag kan påverka den så att den kan förbättras. Jag känner mig ”rik” genom att ha tillgång till mycket material i form av löv, gräs, träspån etc. i naturen.

Alexandra DudenhÖfer

Foto: Germund Sellgren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *