JORDBERÄTTELSER
Jordfesten fortsätter med Germund Sellgren

Jordfesten fortsätter med Germund Sellgren

Ovan: Erika, medverkande i workshop på Bäckedals folkhögskola, 19 juni 2021.

Under Jordfesten i april besökte vi en lång rad jordskötare för att prata levande jordar och hållbara relationer. De visade på hur klimat- och samhällsengagemang kan se ut i praktiken, om en agerar lokalt med en planetär medvetenhet. Det som ofta beskrivs som en trevlig och privat hobby, odling, är i många fall del av en folkrörelse – en rörelse där enskilda och grupper tar oron för framtiden på allvar och agerar utifrån den kunskap samt de resurser de har till hands lokalt. Drivkraften är inte enbart egenodlad mat eller en vacker trädgård, utan omsorg om framtiden och kommande generationer, sökande efter mer njutbara sätt att leva, gemenskap på orten mellan gamla och unga och en önskan att gynna den biologiska mångfalden. Vi skulle kunna kalla det livskvalité genom omställning. Alla dessa jordskötares kunnande, engagemang, samt sociala, ekologiska och ekonomiska arbete utgör ett levande laboratorium för samtiden och framtiden. De och jorden är en samlande kraft att räkna med. Ecce humus (se jorden)!

Jord- och berättarworkshops

Efter Jordfesten har Germund Sellgren, som är del av Humus economicus samlaboratorium, fortsatt hålla workshops och samtal kring jordrelationer där deltagarna kan dela jordberättelser och minnen. Glimtar från dessa kommer att postas under kategorin ’Jordberättelser’.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *