NYHETER
Humus Economicus medverkar i Taking care! med Sveriges Antropologförbund

Humus Economicus medverkar i Taking care! med Sveriges Antropologförbund

Den 27-29 april besökte Humus Economicus Etnografiska museet i Stockholm där Sveriges Antropologförbund höll sin årskonferens på temat Taking care. Presentationerna berättade om en mångfald av omsorgsrelationer mellan människor och byggnader, havslevande djur, trädkronor, våtmarker, schimpanser och infrastrukturer. I denna fascinerande uppsättning berättelser om det livsnödvändiga och samtidigt komplicerade i att bry sig om, och att ta hand om, presenterade Jenny vårt pågående arbete kring begreppet ekosystemtjänster som tar avstamp i samtal med och erfarenheter delade av stadsodlare. I utvärderingar av urbana ekosystemtjänster blir stadsodlingar ofta omnämnda för att de bidrar till rekreation, social sammanhållning och biologisk mångfald. Dessa tjänster som stadsodlingar bidrar med ramas in som värden som kommer människor till del. I denna slags värdering där människan ses som emottagare av ekosystems tjänster osynliggörs stadsodlares arbete med att skapa stadsodlingar, vad vi skulle kunna kalla ett omsorgsarbete. Stadsodlingar är trots allt mer-än-naturliga, och mer-än-mänskliga. Snarare än mottagare av ekosystemtjänster, är stadsbor och odlare en del av ekosystemen. I det arbete som vi presenterade på konferensen undersöker vi hur de begrepp kring ekosystemtjänster som används i stadsplanering kan vridas på för att erkänna det arbete som stadsbor och –odlare tillsammans med andra arter och varelser gör. Det är en högst aktuell fråga idag, när stadsodlingar över Europa, inklusive Sverige, återkommande byggs bort och, i allra bästa fall, får kortsiktiga kontrakt.