ARV
De underjordiska på Tumba bruksmuseum

De underjordiska på Tumba bruksmuseum

Vi är så glada över samarbetet med Tumba bruksmuseum i museets nya utställning Jordnära – självhushållare då och nu, som tar avstamp i livet på Tumba bruk runt förra sekelskiftet. Utställningen berättar om de människor som levde på bruket och den omsorg samt planering som krävdes året runt för att få mat på bordet. Här möter du även dagens självhushållare och får en inblick i deras vardag och arbete för att leva ett mer hållbart liv.

Genom konstinstallationen och filmen ”De underjordiska” vill vi ge besökarna en möjlighet att komma ännu närmare jorden och få en glimt av alla de icke mänskliga jordarbetare som bor under våra fötter. Vi är beroende av dem, precis som vi är beroende av alla mikrober i våra magar som omvandlar mat till näring. I filmen dyker vi ner i en mikroskopisk värld och ser bakterier, amöbor, svampar och millimeterstora maskar som kallas nematoder. Verket består också av en fem meter lång nematod i tyg. Musiken har komponerats av Magnus Andersson Lagerqvist. Mikroskopbilder är filmade av Malin Lobell och Jenny Salmson. Konstinstallationen har skapats av Janna Holmstedt och Karin Wegsjö som även klippt film och ljud. (Fotomontage ovan: Janna Holmstedt, FoU/SHM.)

Konstverket De underjordiska i utställningen Jordnära. Foto: Helena Bonnevier, Tumba bruksmuseum/SHM.

Utställningen Jordnära pågår fram till hösten 2024 och erbjuder ett rikt familjeprogram. Här finns även en skolträdgård samt andra aktiviteter och platser att upptäcka i den vackra bruksmiljön där en gång Sveriges sedlar trycktes.

Konstverket De underjordiska i utställningen Jordnära. Foto: Janna Holmstedt, FoU/SHM.
Stillbilder ur filmen De underjordiska i utställningen Jordnära. Miksoskopfilmning: Jenny Salmsson.

Konstinstallationen har möjliggjorts genom ett samarbete mellan FoU-enheten, konst- och forskningsprojektet Humus economicus, samt Tumba bruksmuseum inom Statens historiska museer (SHM). Ett varmt tack till alla inblandade! Läs mer om Jordnära på Tumba bruksmuseums webbplats.