HUMUS ECONOMICUS SAMLABORATORIUM
Vår tids känsla för jord – workshops med Germund Sellgren

Vår tids känsla för jord – workshops med Germund Sellgren

Ovan: Erika, medverkande i workshop på Bäckedals folkhögskola, 19 juni 2021.

Det är väldigt tydligt att det inte handlar om grönsaker. Grönsaken kan dock vara saken som får allt det andra att hända. Det som ofta beskrivs som enbart en trevlig och privat hobby, odling, är i många fall del av en folkrörelse – en rörelse där enskilda och grupper tar oron för framtiden på allvar och agerar utifrån den kunskap samt de resurser de har till hands lokalt.

Alla dessa jordskötares kunnande, engagemang, samt sociala, ekologiska och ekonomiska arbete utgör ett levande laboratorium för samtiden och framtiden. De och jorden är en samlande kraft att räkna med. Ecce humus (se jorden)!

Under Jordfesten i april besökte vi en lång rad jordskötare för att prata levande jordar och hållbara relationer. De visade på hur klimat- och samhällsengagemang kan se ut i praktiken, om en agerar lokalt med en planetär medvetenhet. Drivkraften är inte enbart egenodlad mat eller en vacker trädgård, utan omsorg om framtiden, sökande efter mer njutbara sätt att leva, gemenskap på orten mellan gamla och unga och en önskan att gynna den biologiska mångfalden. Vi skulle kunna kalla det livskvalité genom omställning.

Jord- och berättarworkshops

Efter Jordfesten har Germund Sellgren, som är del av Humus economicus samlaboratorium, fortsatt hålla workshops och samtal kring jordrelationer. Att pressa jordmynt tillsammans blir en aktivitet att samlas kring för att dela jordberättelser. Glimtar från dessa workshops och jordberättelser kommer att postas kontinuerligt.

Jordmynt från Jordfesten i Malmö och Lund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *