NEWS
Soils Stories Workshop, 19 June

Soils Stories Workshop, 19 June

This time we were fourteen participants who gathered in Gökhem, Västergötland, during a regional course meeting for the year-long education Regenerative agriculture and holistic management at Bäckedal Folkhögskola. The course focuses on the interaction between people and nature and how viable ecosystems and increased biodiversity above and below ground can be promoted, while at the same time we can produce food and other necessities. The course is aimed both at those who have an ongoing business they want to develop andthose who are looking for ideas and sustainable paths towards the future. The workshop provided time to reflect on the relationship to one’s own place and the soil. It was a touching moment. Thank you for allowing us to share your soil stories.

/Germund Sellgren

After the first Soil Celebration in Malmö and Lund in April, 2021, Germund Sellgren in the Humus Economicus Collaboratory has continued to host workshops where soil stories and memories can be shared. Glimpses from these will be posted under the category ‘Soil Stories’ to the right. Below follows some quotes in Swedish.

Vår äldre generation berättade att under kraschen på 1920-talet var stan, urbant liv och ny teknik framtiden. När krisen slog till blev trädgården och vägrenen viktiga för de arbetslösa. Grönsaker och potatis till familjen och gräs till köttkaniner och mjölkgetter. När hunger slog till under Andra världskriget blev bonden och den odlade marken livsviktig igen.

Steijn Joets

Vad har jag för relation till jorden? Både professionell och vetenskaplig, men lika mycket andlig, spirituell. Jord är helt enkelt grundläggande. Jag beror av den och den beror av mig — mina livsval är oundgängligen sammanknutna med den.

Gunnar Thelin

Den jord som finns hos mig skapar den plats där jag vill vara. Att känna den mellan mina fingrar skapar en känsla av samhörighet. Samhörighet med dem jag delar den med, levande växter, djur och människor, men även de som varit här före mig och som är en del av den nu. Jorden är det jag lever för och av. Jorden är den som grundar mig, rotar mig.

Erika Enckell

Min relation till jorden växer sig starkare och starkare. Den har gått från att vara ganska betydelselös till att nu betyda väldigt mycket. Det handlar mycket om respekt för min del, då får jag mest tillbaka. Det känns som vi hör ihop, vi behöver varandra.

NIKLAS OLSSON

Tidigare har jag varit väldigt fokuserad på vatten, rent, friskt, vildvatten är en förutsättning för liv. Nu har jag förstått att det är precis lika viktigt med jorden. Jag är lika skräckslagen inför all pågående jordförstörelse som jag är och har varit inför all förorening av vattnet.

MATHIAS SMULTNER
Alexandra

Jord har alltid varit viktig för mig för att jag visste på något sätt att mina odlingar hänger på den. Men först de senaste två åren har jag lagt mycket mer märke till hur jorden är och jag har insett att jag kan påverka den så att den kan förbättras. Jag känner mig ”rik” genom att ha tillgång till mycket material i form av löv, gräs, träspån etc. i naturen.

Alexandra DudenhÖfer

Foto: Germund Sellgren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *