HUMUS ECONOMICUS SAMLABORATORIUM
Jordkorrespondenser, en konversation med de underjordiska i tidskriften Elementa

Jordkorrespondenser, en konversation med de underjordiska i tidskriften Elementa

(p)Art of the Biomass har i samarbete med Humus economicus och på inbjudan av curator Stella d’Ailly på Mossutställningar skrivit ett brev till jorden, med titeln Jordkorrespondenser. Även Christina Fredengren medverkar med ett brev till våtmarkerna. Breven finns att läsa i Elementa, en tidskrift som samlar sex nya konstverk i form av brev till Skärholmen utifrån de klassiska elementen vi är komna ur och beroende av: eld, eter, luft, vatten, våtmark och jord. Utifrån dessa brev har även medborgarförslag tagits fram som finns att läsa i skriftens andra del: Stadsdelsdrömmar. 

Breven utgör utgångspunkt för att forma en livsplan (alternativ till stadsplan) för Skärholmen som illustrerar samspelet mellan människor, djur, vattendrag, mikroorganismer, växter, jord och bergstoppar i vårt ekosystem. Livsplanen anammar medborgarförslaget som readymade och skriften innehåller hela trettiotvå stycken, författade för Skärholmen.

Tidskriften kan laddas ned här!

Elementa är del av konstprogrammet Konstnärliga avsmyckningar av Fokus Skärholmen som belyser den pågående stadsdelsutvecklingen i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng där 6 300 nya bostäder med social hållbarhet som mål kommer byggas fram till 2030. Konstprogrammets titel är en kommentar på konstnärens roll i stadsbyggnadsprojekt, där enprocentsregeln om konstnärlig utsmyckning föreskriver att en andel av produktionskostnaden för offentliga byggnader och infrastruktur ska gå till offentlig konst och på så sätt göra den demokratiskt tillgänglig. Syftningen med titeln är att konstnären har en ny roll i den offentliga konsten, där konsten är fri och som sådan kan utröna, spekulera, visionera eller avslöja vad som sker bakom stadsutvecklingsvisionen eller avtäcker logiken bakom byggplasten. Mer om projektet går att läsa på Mossutställningars webbplats.

Brevskrivare:
(p)Art of the Biomass med Malin Lobell och Janna Holmstedt har dedikerat sitt brev till det tunna livgivande lager som kallas jord och deras cirkulationspost skickas mellan avdelningar ovan och under ytan. Christina Fredengren, forskare. Skriver om våtmark och varelser som uppstår ur oheliga allianser. Zanyar Adami, författare och regissör. Zanyar skriver ett hyllningsbrev till luften och ett hotbrev från elden. Sedan dessa brev skrevs har Adami fått pennan att brinna för ytterligare element, dess kan du lyssna på härMalin Arnell och Mar Fjell, konstnärer. Våra vatten och dess olika öden flätas samman i en text som tar oss från våra tårkanaler till Skärholmens uttorkade raviner. Patrick Kretscheck, konstnär. Eter är det element som tolkas som tidsrummet, vars material gestaltas i olika kulturer genom träd och kol. Patrick ger oss ögonblick från Bredäng som förgrenar sig till andra tidsrum.

Elementa är formgiven av Daniela Juvall. Redaktör är Zanyar Adami. Ansvarig utgivare är Stella d’Ailly. Elementa har gjorts möjlig genom stöd från Kulturrådet och Stockholm stad.