NYHETER
Seminarium och workshops: Humus economicus och Curating Time – miljöhumaniora, konst och forskning i tider av omställning, 16 februari (online)

Seminarium och workshops: Humus economicus och Curating Time – miljöhumaniora, konst och forskning i tider av omställning, 16 februari (online)

Välkomna till seminarium och workshops kring hur miljöhumaniora som nytt ämne kan bidra till omställning och samhällsförändring. På förmiddagen ger vi en bred introduktion till ämnet med inriktning på natur/kulturarv, stadsutveckling, museer och konst. Vi kommer att exemplifiera med internationella utblickar, samt forskning i pågående projekt som tar sig an klimatfrågor på olika sätt. På eftermiddagen träffas vi igen för smakprov på kreativa workshopövningar, de kretsar kring teman som markkänning, relationer till tid, samt mellangenerationell etik.

När: 16 februari, 10:30-16:00
Var: Online. Anmäl dig på Eventbrite

Seminariet arrangeras gemensamt av de båda Formas-finansierade projekten Humus economicus (SHM/LiU/KTH) och Curating Time/Seedbox (SU/UU). De båda forskningsprojekten har anknytning till Statens historiska museer (SHM), Stockholms universitet (SU), Uppsala universitet (UU), Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Linköpings universitet (LiU). Utförligare projektbeskrivningar finns längre ned.

Medverkande: Christina Fredengren (SHM/SU/UU), Janna Holmstedt (SHM/konstnär), Jenny Lindblad (KTH), Malin Lobell (konstnär), Caroline Owman (SU) och Karin Wegsjö (konstnär). Se presentationer längre ned.

PROGRAM

Du är välkommen att medverka hela dagen. Du kan också vara med på del av programmet – enbart förmiddagens seminarium eller eftermiddagens workshops.
10:30-12:00 – Seminarium samt samtal: Introduktion till miljöhumaniora, Humus economicus, Curating Time, frågor och samtal.
Zoom-länk: https://shm-se.zoom.us/j/86161726532?pwd=emtwbnFrWG9rcUJGRmZrcHc2c0h5Zz09
12:00-13:00 – LUNCH
13:00-14:00 – Två parallella workshop:
1. Humus economicus – Markkänning (fullbokad):
https://shm-se.zoom.us/j/85324333719?pwd=eHJZdDR3NlZZbyttY1FyZ3B2MmRXdz09
2. Curating Time – Relationer till tid:
Zoom-länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69867327858
14:00-14:30 – KAFFE
14:30-15:30 – Workshop 3: Curating Time – Mellangenerationellt etik.
Zoom-länk (samma som ovan): https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69867327858
15:30-16:00 – Samtal och avslutning (vi fortsätter på samma Zoom-länk som ovan).

OBS! Dagen kommer att spelas in och sannolikt offentliggöras online, genom att medverka godkänner du detta. 
Kontakt: För frågor, skriv till christina.fredengren[at]arklab.su.se eller janna.holmstedt[at]shm.se

PROJEKTPRESENTATIONER OCH WORKSHOPS
Humus economicus

Humus economicus undersöker hur olika former av samspel och möten med jord – från odlingsmark, stadsjord, till arkeologiska utgrävningar och museimagasin – kan öka kunskaperna om dess betydelse för livet på jorden, historiskt och i framtiden. Projektet formar sig till en vandring genom samhällets jordberoende, hur det har format landskap, relationer och kulturer, och samtidigt en vandring genom moderna tiders jordblindhet. Humus economicus erbjuder genom sina olika publika interventioner, vilka fungerar som mötesplatser för lärande och dialog, ett gränssnitt mellan forskning, konst och samhälle.

Workshop 1: Markkänning

Livsmiljöer och platser representeras i kartor, arkiv och plandokument, men de relationer och kunskaper som föds och närs genom möten och händelser på plats kan inte fångas och förmedlas i dessa format. I vår egen version av Pecha Kucha delar vi med varandra de verktyg vi har, erfarenheter vi gjort och idéer som fötts från att arbeta kreativt, kritiskt och deltagarbaserat i skärningsfältet mellan hållbar stadsutveckling, biologisk mångfald, omställning, konst och stadsodling. Workshopen fortsätter det arbete som initierades i och med nätverket Making the Voices of Nature Heard hösten 2021, på initiativ av Stockholm Resilience Centre och Bee Urban Evolution Lab i samverkan med Stockholms Stad.

Curating Time

Offentliga museer är centrala samhällsaktörer där viktiga nutidsfrågor kan belysas ur olika perspektiv och med hjälp av olika medier och metoder. I projektet Curating Time fungerar museet som laboratorium för att inventera och omformulera en mängd olika tids- och miljörelationer. I projektet utvidgas och vecklas den kuratoriska praktiken ut för att utforska tankar kring vård och omsorg. Med en bas i kritisk feministisk posthumanism problematiserar vi det antropocentriska fokus som styr vad beträffar strategier och policys för kulturarven och samlingarna. Museernas artefakter och samlingar fungerar i studien som kritiska knutpunkter där dåtid, nutid, framtid är intrasslad på intrikata sätt.

Workshop 2: Relationer till tid

Vilken tid bestämmer takten i ditt liv och vilken hastighet har klimatet? Tid kan vara lång eller kort, snabb eller långsam, men också djup. Tiden upplevs och uttrycks olika av olika individer, mänskliga, meränmänskliga, och av olika material och fenomen. Att bestämma över tiden är ett sätt att skapa relationer, men också utöva makt. För att förstå och förklara händelseförlopp (kausalitet) så använder vi tiden. Med vilka tidsligheter kan vi förstå klimatets händelser?

Workshop 3: Mellangenerationellt etik

Vi är på olika sätt sammankopplade, med våra omvärldar och inre landskap, över och genom tiden, i släktled, blodsband, kungalängder, genetiska koder, genom egenskaper och egendom vi ärver och olika kulturarv vi vårdar. Tiden väver relationella band och formar samtidigt etiska förhållningssätt. Här berättar vi om mellangenerationell etik och vägleder deltagarna i att skapa nya släktträd som involverar både mänskliga och meränmänskliga släktingar.

PERSONPRESENTATIONER
Christina Fredengren

Docent i arkeologi Stockholms Universitet, Lektor i Kulturvård Uppsala Universitet. Ansvarig för forskarskolan i Miljöhumaniora, Stockholms Universitet, samt SU environmental humanities network. Medlem i The Posthumanities Hub. Forskningsprojekt: Checking in with Deep time (Formas), Curating Time (Seedbox – Formas/Mistra), Humus Economicus (Formas), Museiekologier (RAÄ-FoU), Agenda 2030 (RAÄ-FoU), Relics of Nature (Norska forskningsrådet).

Janna Holmstedt

Fil dr i fri konst och forskare i miljöhumaniora på Statens historiska museer. Hon är del av den internationella forskargruppen The Posthumanities Hub och grundare av konstkollektivet (P)Art of the Biomass tillsammans med Malin Lobell. Forskningsprojekt: PI för Humus Economicus (Formas), Reclaiming Futures, Storying Change (Formas), Museiekologier (RAÄ-FoU), Agenda 2030 (RAÄ-FoU).

Jenny Lindblad

Fil dr och forskare i Urbana och regionala studier, KTH Kungliga Tekniska högskolan. Hennes avhandling “Planning Contexts: Bureaucracy and rule relations in French Urbanism” (2020) undersöker hur ambitiösa hållbarhetsplaner omvandlas och konkretiseras i beslutsprocesser där markanvändning förhandlas mellan olika aktörer inom kommunal planering. Forskningsprojekt: Humus Economicus (Formas).

Malin Lobell

Konstnär, utbildad på Valands Konsthögskola i Göteborg.  Hon är även utbildad trädgårdsmästare och har  initierat och drivit flera  tillsammansodlingar och kreativa samarbeten med forskare, skolor och kommuner. Hon är även med i den Nordiska konstgruppen Skifte som fokuserar på landreformer, hur jord används och regenerativt jordbruk. Malin Lobell är grundare av konstkollektivet (P)Art of the Biomass tillsammans med Janna Holmstedt. Forskningsprojekt: Humus Economicus (Formas).

Caroline Owman

Fil dr i museologi, utställningsproducent och kulturhistorisk konservator. Mina forskningsintressen rör sig med posthumanistisk och miljöhumanistisk teori kring klimatfrågor och djurrätt, kritik av antropocentrism och dikotoma strukturer, allt betraktat och utforskat genom museer och kulturarv. Forskningsprojekt: Curating Time (Seedbox – Formas/Mistra), Museiekologier (RAÄ-FoU), Agenda 2030 (RAÄ-FoU).

Karin Wegsjö

Filmare, regissör med lång erfarenhet både inom film och teater och med en magisterexam från Dramatiska institutet (SKH).  Hennes filmer och föreställningar omfamnar existentiella frågor, synar kritiska samhällsförändringar och ställer frågor om frihet, AI, jord och relationer. Del av konstkollektivet (P)Art of the Biomass. Forskningsprojekt: Humus Economicus (Formas) Reclaiming Futures, Storying Change (Formas).