NYHETER
Poddavsittet Under jord, om jordblindhet i staden med Arwidsson Talks

Poddavsittet Under jord, om jordblindhet i staden med Arwidsson Talks

Arwidsson Talks, en podcast om hållbar stadsutveckling, snappade upp Humus economicus begrepp ”jordblindhet” och bjöd in Malin Lobell och Jenny Lindblad från forskarteamet att prata om jordens plats staden i avsnittet Under jord.

Jorden är basen för allt som lever och alla byggnader och all infrastruktur i staden. Ändå är jorden ofta märkligt osynlig när städerna utvecklas och förtätas. I avsnittet diskuteras erosion, utarmning och jordblindhet men också stödjande ekosystemtjänster, tillsammansodlingar och vad jorden har för värde och roll i staden. Malin Lobell är konstnär och trädgårdsmästare med lång erfarenhet av att starta och driva tillsammansodlingar, bland annat Bellevue Farm i Stockholm och Allas Trädgård, Karlstad. Jenny Lindblad är socialantropolog och forskare på KTH, avdelningen för urbana och regionala studier. Jennys forskning utgår från etnografiska metoder och fokuserar på hur frågor som rör miljö och natur hanteras i planeringsprocesser, med fokus på hur praktiker och tekniker inom planering formar relationer mellan stad, jord, och människa

Redaktör och programledare: Kris Johnson-Jones, Arwidssonstiftelsen. Producent: Karin Eller, Umami produktion.