ARV
Exkursion: ”Gipsön”  – det moderna jordbrukets skuggplatser och ett post-industriellt monument. Art & Science Retreat nr. 3

Exkursion: ”Gipsön” – det moderna jordbrukets skuggplatser och ett post-industriellt monument. Art & Science Retreat nr. 3

Bild ovan: Gipsön, juni 2021. Stillbild från film: Karin Wegsjö / (p)Art of the Biomass.

Under denna tredje art & science retreat fortsätter vår vandring där vi besöker platser som på olika sätt vittnar om, eller står likt ruiner över förändrade relationer mellan människor och jordar. Relationer genom vilka såväl landskap, arv och föreställningar om jord formats.

Utanför Landskrona ligger en konstgjord ö av fosfatgips. Detta förorenade gips, innehållande tungmetaller och radon, är en restprodukt från framställning av fosfor som ingår i konstgödsel. I början släpptes gipset rakt ut i havet men från 1978 deponerades avfallet på en ö som nu, mer än 40 år senare, fortfarande fungerar som en reningsanläggning. Konstnären och Humus economicus medarbetaren Malin Lobell besökte Gipsön första gången 2016 och grävde i lokala arkiv för att spåra öns historia. Ett arbete som har fortsatts av Malin Lobell, Janna Holmstedt och Karin Wegsjö i konstplattformen (p)Art of the Biomass – i projektet ”Gipsön, post-industriella monument och sociala skulpturer – och i partnerskap med Humus economicus på grund av öns relation till jord. Gipsön kan sägas vara det moderna jordbrukets skuggplats, där komplexa lager och relationer i dåtid och nutid samlats.

This image has an empty alt attribute; its file name is Holmstedt_Gipson_sprickan_2021-768x1024.jpg
Sprickor i gipset på Gipsön. Foto: Janna Holmstedt

Denna Art & Science Retreat inkluderade också ett samtal med konstnärerna i den nordiska konstgruppen Skifte.Land, Sidsel Bonde och Frøydis Lindén.

Mer om exkursionen till Gipsön, fosfor, skuggplatser och jord berättar vi om i ett inlägg på engelska här.

Relaterade poster

Giftiga arv, eller hur man tvättar en ö

Matsäkerhet, jord och giftiga arv – det flytande symposiet (F)jorden besöker Bryggens Museum i Bergen, Norge

Markkänning – från Ingentingskogen till Experimentalfältet. Art & Science Retreat nr. 1

Fogelstad – jord, fred, kvinnors rösträtt och miljöpionjärer i Sverige. Art & Science Retreat nr. 2