NYHETER
Samtal: ”Climate Talks” på Goetheinstitutet – i skärningspunkten mellan det hyperlokala och planetära

Samtal: ”Climate Talks” på Goetheinstitutet – i skärningspunkten mellan det hyperlokala och planetära

Goetheinstitutet i Stockholm erbjuder ett späckat program där deltagarna i ‘Climate Talks’ delar erfarenheter och tillsammans utforskar hur berättelser om världen håller på att omformas i skuggan av de pågående klimatförändringarna. Vilka berättelser låter oss samla kraft för att göra det som är nödvändigt? Samtalen kommer att kretsa kring klimatet som ett känslomässigt, holistiskt och konstnärligt narrativ. Janna Holmstedt, forskningsledare för Humus economicus, ingår i panelen ”Climate as Holistic Narrative”. Hon kommer tala om jordade städer och laddade platser i skärningspunkten mellan det hyperlokala och planetära i sitt bidrag ”The Hyperlocal and the Planetary, Finding the Knotted Sites”.

Climate Talks är del av projektet ‘Weather Glass or Crystal Ball? Mapping the Weather in Arts and Science’, ett interdisciplinärt forskningsprojekt – i samarbete mellan Goethe Institute Stockholm och LABLAB – med publika händelser i Glasgow, Oslo, Köpenhamn och Stockholm från hösten 2020 till december 2021.

Några av talarna på Climate Talks. Collage: Goethe Institute

Alla samtal har dokumenterats och kan ses på denna länk

Program och presentation av samtliga talare

Programöversikt (på engelska) nedan:

10.00 – 10.25 Welcome and introductions
Jutta Gehrig, Director of Goethe-Institut Schweden
Hans-Georg Thönges, Director of Goethe-Institut Glasgow
Svante Helmbaek Tirén, moderator
10.25 – 11.30 Climate as an emotional narrative
Anke Fischer, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala: Emotions in ambivalence and conflict within and between us
Kata Nylén, psychologist, author and co-founder of “Klimatpsykologerna” (psychologists with a focus on climate issues): Climate narratives from a psychological perspective
Stefanie Wenner, Academy of Fine Arts, Dresden: The human being – a cultural being outside nature?
11:45 – 13:00 Climate as a holistic narrative
Moa Sandström, Umeå University: We Speak Earth – human/nature reciprocity and consent in Sámi artivismFriedrich von Borries, University of Hamburg: School of No Consequences
Isabel Löfgren, Södertörn University: Narratives to Postpone the End of the World
Janna Holmstedt, National Historical Museums Sweden: The Hyperlocal and the Planetary, Finding the Knotted Sites
14:00 – 15:30 Climate as an artistic narrative
Leonie Licht, University of Applied Arts, Vienna: Art is science, or how else should we depict the weather?!
Daniel Urey, LABLAB think tank, Stockholm: Cloud cloud
Andres Veiel, film director: Ecocide
Jens Evaldsson, Rut Karin Zettergren, Finn Arschavir,
Artist team of the project: When fungi speak about the weather…..
15:30 – 16:00 Alison Scott, artist and writer, Glasgow, Performative lecture: Can we talk about the weather?
16:00 – 16:15 Summing up