ARV
Matsäkerhet, jord och giftiga arv  – det flytande symposiet (F)jorden besöker Bryggens Museum i Bergen, Norge

Matsäkerhet, jord och giftiga arv – det flytande symposiet (F)jorden besöker Bryggens Museum i Bergen, Norge

Efter fem dagars resa med S/J Mathilde i Hardangerfjorden, anlände det flytande symposiet (F)jorden till Bergens hamn. Besökare bjöds in att äta hållbar havsmat, uppleva film, konst och samtal ombord på båten.

I samarbete med Bryggens Museum arrangerades ett seminarium den 23 september, för att belysa ämnet livsmedelsförsörjning och hur global handel, instabilitet på den internationella marknaden och klimatförändringar med kraftiga regn och oväntade torka påverkar livsmedelsförsörjningen globalt och lokalt. Vilka konsekvenser kommer detta att få för norsk matproduktion och livsmedelsförsörjning i framtiden? Staden Bergen har varit ett viktigt nav för livsmedelshandel i århundraden. Sill, torkad fisk, spannmål och lax är välkända och uppskattade varor. Ändå är det få av oss som idag har insikt i hur råvarorna produceras eller handlas med. Vi märker dock när priserna på mat stiger, när butiker inte kan få tag i varor eller när tidningar rapporterar att livsmedelsproducenter inte har råd att producera mat på grund av ökade priser på energi och konstgödsel.

Janna Holmstedt, Malin Lobell och Karin Wegsjö från Humus economicus och konstplattformen (p)Art of the Biomass, utgick från just konstgödsel i sin presentation ”Att tvätta en ö”. Övriga deltagare i seminariet ”Food Security Now!?” var Peter Andersen från Bergens universitet, Christian Anton Smedshaug från Agri Analyse, Håkan Wallander från Lunds universitet, och Anna Milford från NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi.

Håkan Wallander, professor at Lund University, Sweden, at the seminar Food Security Now!?. Photo: Janna Holmstedt.

Det rika programmet och det flytande symposiet (F)jorden har initierats av konstgruppen Skifte.Land. Läs om vår resa här!