JORDBERÄTTELSER

JORDBERÄTTELSER

En inbjudan

Vi tror på berättelsens kraft och de många rösterna. Vi samlar därför in berättelser om människors relation till jord, i ord och bild, som tillsammans över tid kommer bilda en annorlunda karta och ett berättelsearkiv. För att lyfta jordens värde pressar vi också mynt av jord, mynt som representerar specifika platser, relationer och personliga berättelser.

Vill du vara med? Pressa ett eget mynt och skänk din berättelse till oss!

Att göra en myntform och pressa mynt tar inte många minuter. Kanske vill du samla några vänner och göra en egen berättarverkstad och myntworkshop? Allt du behöver veta finns i instruktionen (DIY) längre ned. Bilderna nedan är från första workshopen i Malmö och Lund 9-11 april, 2021. Du kan läsa mer om den här

Myntpressning och jordberättelser med stadsodlare i Malmö och Lund. 9-11 april, 2021. Kamera: Karin Wegsjö

DIY – gör ett mynt och donera din berättelse

Vad betyder jord för dig och vad har du för relation till jord?
Maila din berättelse till: janna.holmstedt[at]shm.se
Skriv ”Jordberättelse” i ämnesraden.

Mailet behöver innehålla:
1. Ditt/era namn och epost som vi kan nå dig/er på
2. Din/er berättelse, med platsnamn och datum
3. Foto på jordmyntet med ifyllt sigill
4. (Frivilligt) foto från platsen och gärna ett foto av dig/er på plats
5. Namn på fotograf
6. Om du/ni vill medverka i den publika delen anonymt eller med enbart förnamn kan du/ni göra det, men vi behöver fortfarande kontaktuppgifter.

Do It Yourself – instruktion till hur du gör en form och ett mynt. Ladda ner instruktion och sigill nedan.

En jordberättelse kan vara lång eller kort, beskriva minnen, traditioner, insikter, eller pågående arbete. Du kan vara amatör eller proffs, markägare, hobbyodlare, forskare, skogsmulle eller lägenhetsbonde. Du måste inte odla för att ha en berättelse om jord att dela.

Foton och texter som skänks till oss kommer ingå i ett arkiv, som kommer visas i utställningar och publikationer. De kan också komma att publiceras här, på Humus economicus webbplats, och i våra kanaler på sociala media.

Genom att donera din jordberättelse i text och bild accepterar du att medverka i arkivet och ger oss tillstånd att visa och publicera den i relation till forskningsprojektet Humus economicus. Inget kommer att användas i kommersiella syften! Du kommer alltid att uppges som upphovsman (om du inte angett att du vill anonymiseras)

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!