NYHETER
Välkommen! Nu startar ett fyraåriga konst- och forskningsprojekt om jord

Välkommen! Nu startar ett fyraåriga konst- och forskningsprojekt om jord

Humus economicus är ett konst- och forskningsinitiativ som utforskar vår relation till jord, markens osynliga klimatarbete, samt regenerativa jordpraktiker i en tid av snabba klimatförändringar. Projektet har initieras av Janna Holmstedt, konstnär och forskare i miljöhumaniora vid Statens Historiska Museer (SHM) och finansieras av Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling (2021–2024).

Genom vårt Humus Economicus Samlaboratorium möts miljöforskning, konst, regenerativa odlingspraktiker, samt kulturarvs-, genus- och urbana studier. Vi bjuder in och lär oss av gräsrotsorganisationer, bönder och odlare, aktivister, konstnärer, planerare och beslutsfattare, m.fl.

Vi ser fram emot att träffa er!

(Webbplatsen är under uppbyggnad så kom gärna tillbaka för uppdateringar)


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *