PUBLIKA HÄNDELSER

Fyra Systrar för Plantroposcen

UTSTÄLLNING
Malmö konstmuseum

Konstverk av:
(P)Art of the Biomass
Janna Holmstedt & Malin Lobell

I grupputställningen:
Sustainable Societies for the Future
Vernissage:
1 februari 2021

Följ:
Fyra systrar för Plantroposcen på museets webbsida

Konstverket Fyra systrar för Plantroposcen växer fram likt en social skulptur som firar ömsesidiga relationer och beroende mellan människor, växter och jordens myllrande liv. Installationen inne på Malmö konstmuseum utgår från en gåva, en handfull frön, och insikten att dessa har vandrat från hand till jord och till hand i tusentals år. De har fortsatt vandra och vilar här i väntan på att planteras ut. Under våren växer installationen ut till en odlingsplats på Malmöhus slotts borggård där också andra stödjande systrar ryms, fler samplanteringar och relationer lyfts fram och workshops äger rum.

Jordfesten, Malmö & Lund

WORKSHOP
Malmö konstmuseum

Av:
(P)Art of the Biomass
Janna Holmstedt & Malin Lobell

I grupputställningen:
Sustainable Societies for the Future
Äger rum:
9-11 april 2021

Följ:
Fyra systrar för Plantroposcen på museets webbsida

Jordfesten är en hyllning till myllan och stadens jordskötare. Workshopen är en del av konstverket Fyra systrar för Plantroposcen. (P)Art of the Biomass besökte under två dagar stadsodlare, lägenhetsbönder, kolonister, samodlare och andra jordskötare runtom i staden för att prata levande jordar och hållbara relationer. De medverkande i Jordfesten skänkte jord och av denna pressades mynt. En levande och frisk jord är nämligen mer värd än alla bitcoins i världen. Dessa jordmynt har nu blivit en del av den mylla som utgör odlingen på Malmöhus slotts borggård – ett slott som en gång i tiden var basen för en betydligt mer konventionell myntproduktion.