SAMLABORATORIET

SAMLABORATORIET

Genom Humus Economicus Samlaboratorium möts miljöforskning, konst, regenerativa odlingspraktiker, samt kulturarvs-, genus- och urbana studier. Vi bjuder in och lär oss av gräsrotsorganisationer, bönder och odlare, aktivister, konstnärer, forskare, planerare och beslutsfattare, m.fl. för att bättre förstå hur vi kan samarbeta med och runt jordarna för att skapa mer hållbara samhällen. Möt våra Vänner & Partners samt Nätverk nedan.

Vi undersöker hur olika former av samspel med jord kan öka kunskaperna om dess betydelse och motverka jordblindhet. Forskningsprocessen formas genom exkursioner, fältstudier och konst- och forskninsretreater. Samlaboratoriet arrangerar och bjuder även in till publika händelser, vandringar och workshops för att i kreativ och kritisk anda skapa en livlig och nyfiken miljö där olika discipliner möts. Glimtar från våra aktiviteter kan du ta del av här.

Projektet länkar samman Statens Historiska Museer, KTH Kungliga Tekniska Högskolan och Linköpings universitet genom den internationella forskargruppen The Posthumanities Hub. Genom Statens Historiska Museer nås dessutom flera historiska museer och deras publik.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Vänner & Partners

Christina Schaffer är doktorand vid Sveriges Lanbruksuniversitet och odlare,  med inriktning mot agroforestry både i praktik och teori. Hon undervisar på tvärvetenskapliga utbildningar som rör hållbar samhällsutveckling på Stockholms universitet. Sedan 2012 är hon lärare på en sommarkurs där tillämpad odling praktiseras av studenter på universitetets campusområde. Den framväxande trädgården finns på platsen där det gamla Experimentalfältet en gång låg.

Danielle Wilde is Associate Professor of Embodied Design at the University of Southern Denmark, Kolding (SDU). She directs SDU’s [body|bio] Soft Lab for participatory research through design, citizen engagement with science and food as a multi-species concern. Works with diverse stakeholders to forge regenerative practices, policies, technologies and relationships, using experimental means. Ongoing research involves transforming the Municipality of Kolding, Denmark, into a Food Futures Living Lab, as part of the EU H2020 project: ‘FUSILLI: Fostering the Urban Food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation.’
Website : daniellewilde.com/wilde
Soft Lab : bit.ly/wilde_softlab

Germund Sellgren är pedagog med lång erfarenhet av utomhuspedagogik. Han har i 17 år arbetat för Världsnaturfonden WWF som utbildare inom Lärande för hållbar utveckling LHU (Education for Sustainable Development ESD) nationellt och internationellt. Han har författat två böcker inom det utomhuspedagogiska fältet och skapat ett stort antal utbildningsmaterial för WWF. Idag arbetar han som konsult inom det pedagogiska området. Under 2020-2021 deltar han i en Folkhögskolekurs med namnet Regenerativt lantbruk och holistiskt management. Bland intressena finns foto och filmskapande samt grönsaksodlande som amatör. Är allmänt jordintresserad och har skrivit en betraktelse om jord: Mitt jordiska credo.

Sidsel Bonde er kunstner og designer, uddannet ved det kongelige danske kunstakademis skole for design i 2015 og tog sin mastergrad på Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst ved Universitetet i Bergen i 2019. Hendes kunstneriske virke består af stedspecifikke installationer og illustrerede publikationer. Hendes seneste værker er skabt i spekulasjon over spor fra fortidens landskap og de spor vi i dag skaber i fremtidens landskab. Derudover interesserer hun sig for tilstedeværelsen og fraværet af ornamentik i jordbruget og hvorledes dette påvirker vores forhold til jordbruget i dag. Disse forhold præsenteres i hendes seneste udstilling på Spriten Kunsthal “Ichnofauna Teknoflora” 2021. Arbejder sammen med Malin Lobell og Frøydis Lindén i projektet Skifte.Land
Website: www.sidselbonde.com
Skifte.Land: www.skifte.land
Ichnofauna Teknoflorawww.spriten.no/sidsel-bonde-ichnofauna-teknoflora

Teemu Lehmusruusu is an artist and initiator of the transdisciplinary Trophic Verses platform that explores the phenomena of soil and its linked ecosystems. He collaborates with biologists, soil and climate scientists as well as farmers and gardeners, and is part of the Carbon Action community. He is currently doctoral candidate at Aalto University and in the process of building an art farm at Kemiönsaari, Finland.
Trophic Verses : www.trophicverses.com
Carbon Action : carbonaction.org

Åsa Elzén är konstnär och bor och arbetar i Näshulta, Sörmland. Elzéns praktik är transdisciplinär och tar ofta form genom installation, text, textil, video, performance och deltagarbaserade situationer. Hon arbetar med begreppet ”träda” i relation till temporalitet, klimatkrisen och queerfeministisk- och mer-än-mänsklig historia och historieskrivning. Sedan en tid tillbaka fokuserar hon på arvet efter Fogelstadgruppen (bildad 1921) och deras praktik rörande ekologi och resiliens. De drev bland annat Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad (1925-54 i Julita, Sörmland). Det växande och genreöverskridande projektet Träda – Fogelstadgruppen och jord visades på Sörmlands museum 2020-2021.
Website: www.asaelzen.com
Träda: www.sormlandsmuseum.se/utstallningar/trada/

Nätverk

Soil Care Network is an interdisciplinary, global community of scholars and practitioners animated by the love of, sascination with, and dedication to soils. It is a place for soil scholars and those interested in soil research to find one another, and a space of supportive and creative exchange of ideas. The Network was founded by Dr Anna Krzywoszynska at University of Sheffield, UK, in 2017.

Anthropogenic Soils is a collaboratory at the University of Oslo, Norway, and part of the Oslo School of Environmental Humanities. They focus on practices and understandings of remediation and soil repair in response to historical and contemporary concerns about soil health, and bring together scholars, practitioners, and artists to develop new research questions and interdisciplinary methodologies for the study of soils in the Anthropocene. Principal investigators are Daniel Münster and Ursula Münster.

The Posthumanities Hub is a feminist research group and a multi-university platform for more-than-human humanities, founded in 2008 by Professor Cecilia Åsberg at Linköping University (LiU), connected to the Gender, nature, culture platform of Åsberg’s LiU chair. Bringing science and art to the humanities, the Hub has been a transformational force of the societally relevant, extra-disciplinary, super-networked, new humanities in Sweden and beyond.

State of the Art Network (SOTAN) is a Nordic-Baltic transdisciplinary network of artists, practitioners, researchers, and organizations who have come together to discuss the role, responsibility, and potential of art and culture in the Anthropocene. State of the Art Network is initiated and headed by Bioart Society/SOLU in Finland, with The Posthumanities Hub as partner and co-pi. SOTAN is supported by Nordic Culture Point, Nordic Culture Fund, and A. P. Møller Foundation.